In bài viết

Bổ nhiệm lại Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Tại Quyết định 641/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đào Minh Tú giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

25/05/2022 16:51
Bổ nhiệm lại Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ảnh 1.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú

Ông Đào Minh Tú sinh năm 1964, có trình độ chuyên môn là tiến sĩ kinh tế. 

Ông Tú được bổ nhiệm chức vụ Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần đầu vào tháng 5/2012 và được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào tháng 5/2017.

Chí Kiên