In bài viết

Bổ nhiệm lãnh đạo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ.

29/03/2018 19:55

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đã trao Quyết định số 298/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bổ nhiệm ông Cao Văn Thành, Trưởng phòng Chính sách Phòng, chống mại dâm, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, kể từ ngày 1/4/2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh, lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội còn phức tạp, vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng; vừa có tính xã hội, đảm bảo các quyền của con người. Do vậy, việc bổ sung lãnh đạo nhằm thúc đẩy việc thực thi nhiệm vụ của Cục ngày càng tốt hơn. Lãnh đạo Bộ tin tưởng tân Phó Cục trưởng sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm trên cương vị công tác mới để hoàn thành nhiệm vụ được giao./.