In bài viết

Bổ nhiệm một số tướng lĩnh cao cấp giữ chức Chính ủy Quân đoàn Quân khu

Ngày 10/4, Thủ tướng Chính phủ có quyết định bổ nhiệm 20 tướng lĩnh làm Chính ủy một số Quân đoàn Quân khu, Tổng Cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân, Học viện Chính trị Quân sự, Học viện Lục quân, thuộc Bộ Quốc phòng.

12/04/2006 16:43

Các tướng lĩnh được bổ nhiệm là:

- Thiếu tướng Vi Văn Mạn giữ chức Chính ủy Quân khu 1.

- Thiếu tướng Ngô Xuân Lịch giữ chức Chính ủy Quân khu 3.

- Thiếu tướng Mai Quang Phấn giữ chức Chính ủy Quân khu 4.

- Thiếu tướng Nguyễn Văn Thảng giữ chức Chính ủy Quân khu 5.

- Thiếu tướng Nguyễn Thành Chung giữ chức Chính ủy Quân khu 7.

- Thiếu tướng Nguyễn Việt Quân giữ chức Chính ủy Quân khu 9.

- Trung tướng Lê Minh Cược, giữ chức Chính ủy Quân khu 2.

- Thiếu tướng Phương Minh Hòa giữ chức Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.

- Thiếu tướng Võ Trọng Việt giữ chức Chính ủy Bộ đội Biên phòng.

- Phó Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Tình giữ chức Chính ủy Quân chủng hải quân.

- Trung tướng Bùi Xuân Chủ giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần.

- Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu giữ chức Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật.

- Trung tướng Nguyễn Đình Hậu giữ chức Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

- Thiếu tướng Nguyễn Tiến Bình giữ chức Chính ủy Học viện Quốc phòng.

- Thiếu tướng Đỗ Đức Tuệ giữ chức Chính ủy Quân đoàn 1.

- Thiếu tướng Lương Cường giữ chức Chính ủy Quân đoàn 2.

- Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Dũng giữ chức Chính ủy Quân đoàn 3.

- Thiếu tướng Đặng Văn Năm giữ chức Chính ủy Quân đoàn 4.

- Thiếu tướng Lê Văn Bảy giữ chức Chính ủy Học viện Lục quân.

- Thiếu tướng Nguyễn Tiến Quốc giữ chức Chính ủy Học viện Chính trị quân sự.

Việt Đông