In bài viết

Bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nội vụ, VKSNDTC

(Chinhphu.vn) – Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nội vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

04/05/2020 12:06

Phó Thống đốc Đào Minh Tú trao quyết định cho ông Phạm Đức Ấn và bà Đỗ Thị Nhàn.

* Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú đã trao Quyết định số 767/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều động bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank;

Đồng thời, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trao Quyết định số 768/QĐ- NHNN về việc điều động và bổ nhiệm bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước giữ chức vụ thành viên HĐTV Agribank.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Phạm Tấn Công cũng đã trao Quyết định của Ban Thường vụ ĐUKDNTW về việc chỉ định ông Phạm Đức Ấn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú trao quyết định và chúc mừng ông Đặng Văn Tới.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú đã trao Quyết định số 766/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc giao quyền Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước đối với ông Đặng Văn Tới – Phó Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 1/5/2020.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Ánh Chức.

* Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã trao Quyết định số 296/QĐ-BNV ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ánh Chức, Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác, Ban Tôn giáo Chính phủ giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cũng đã trao Quyết định số 298/QĐ-BNV ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch – Tài chính giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn trao quyết định cho ông Hoàng Anh Tuyên.

* Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn đã trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc biệt phái ông Hoàng Anh Tuyên, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2020; thời hạn biệt phái đối với đồng chí Hoàng Anh Tuyên không quá 3 năm./.