In bài viết

Bộ NN&PTNT gỡ vướng về kiểm dịch cho doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Kể từ ngày 1/9/2017, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chấp nhận việc xử lý bằng phosphine đối với lô hàng ngô, bột bã ngô và lúa mì nhập khẩu từ Hoa Kỳ theo yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

03/10/2017 17:02

Công ty TNHH Xay Lúa Mì Việt Nam đã ký hợp đồng mua lúa mì từ Công ty FFM Berhad - Malaysia, cửa khẩu nhập là cảng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Để triển khai thực hiện hợp đồng này, Công ty đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu vào ngày 29/9/2016.

Căn cứ vào quy định tại Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu thì lô hàng lúa mì Mỹ nhập khẩu cần phải được hun trùng tại nước xuất khẩu bằng loại thuốc CH3Br (Methyl Bromide) liều lượng 100 gr/m3 với thời gian là 72 giờ.

Tuy nhiên, phía xuất khẩu không đáp ứng được yêu cầu hun trùng bằng CH3Br và kể từ ngày 1/12/2016, Cơ quan kiểm dịch phía xuất khẩu (Mỹ) sẽ không cấp Chứng thư kiểm dịch xuất khẩu cho các lô hàng lúa mì nhập vào Việt Nam nếu vẫn áp dụng hun trùng bằng CH3Br và phía xuất khẩu chỉ hun trùng bằng thuốc Phosphine - PH3 theo quy định của nước xuất khẩu.

Như vậy, vô hình chung quy định tại Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu nêu trên đã làm cho việc nhập khẩu lô hàng hợp đồng mua lúa mì của Công ty không thực hiện được. Đồng thời, Công ty sẽ bị thiếu nguồn nguyên vật liệu để sản xuất, làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Xay Lúa Mì Việt Nam đề nghị điều chỉnh lại biện pháp hun trùng tại Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu số 5359/BVTV-KD, thay đổi thuốc CH3Br (Methyl Bromide) bằng thuốc Phosphine - PH3, phù hợp với biện pháp hun trùng đang áp dụng tại nước xuất khẩu để lô hàng được cấp Chứng thư kiểm dịch và nhập khẩu vào Việt Nam, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Thực hiện cam kết cấp cao trong chuyến thăm Hoa Kỳ vào tháng 5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Bảo vệ thực vật đã đàm phán với cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ, thống nhất yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với ngô, bột bã ngô (DDGS), lúa mì từ Hoa Kỳ nhập khẩu vào Việt Nam trong đó quy định rõ biện pháp kiểm soát và quy trình xử lý kiểm dịch thực vật mới bằng phosphine bắt buộc phải thực hiện, đáp ứng quy định pháp luật của Việt Nam cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế.

Kể từ ngày 1/9/2017, Cục Bảo vệ thực vật đã chấp nhận việc xử lý bằng phosphine đối với các lô hàng ngô, DDGS và lúa mì nhập khẩu từ Hoa Kỳ theo yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu vừa nêu.

Trên cơ sở yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu trên, Cục Bảo vệ thực vật đã hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và cấp cho Công ty TNHH Xay Lúa Mì Việt Nam Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu 80.000 tấn lúa mì từ Hoa Kỳ.

Chinhphu.vn