In bài viết

Bộ NN&PTNT: Truyền thông chính sách đưa pháp luật vào cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Hôm nay (8/11), Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị "Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2022".

08/11/2022 15:28
Bộ NN&PTNT: Truyền thông chính sách đưa pháp luật vào cuộc sống - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị "Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2022" - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Thời gian qua, công tác tổ chức truyền thông, tiếp thị chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ NN&PTNT đã góp phần thiết thực giúp nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật về nông nghiệp nói riêng.

Cùng với đó, các hoạt động này đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, nâng cao nhận thức hiểu biết và thực thi pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành.

Ông Nguyễn Quang Huy, Vụ Pháp chế, Bộ NN&PTNT cho biết: "Việc chia sẻ thông tin truyền thông chính sách khác so với cách chia sẻ thông tin trong các hoạt động khác. Liên quan đến công tác này, năm 2022, Bộ NN&PTNT tập trung tăng cường hiệu quả, đảm bảo gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng các đơn vị".

Bộ NN&PTNT: Truyền thông chính sách đưa pháp luật vào cuộc sống - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, trong hơn 10 năm qua, Bộ NN&PTNT thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về công tác pháp chế, nhất là nhiệm vụ rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, các lĩnh vực quản lý của Bộ đều có luật điều chỉnh với 9 luật; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ chủ trì soạn thảo là 435 văn bản, tạo hành lang pháp lý, cơ chế chính sách quan trọng, đã và đang phát huy hiệu quả trên thực tiễn, nhất là trong tái cơ cấu nông nghiệp. Điều này góp phần tăng sản lượng và chất lượng nông sản, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư cho phát triển ngành, khẳng định nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế.

Để không ngừng hưởng ứng và làm sâu sắc thêm ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam trong thời gian tới, đưa cuộc sống vào chính sách pháp luật và đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành sẽ tập trung thực hiện kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu: Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái có hiệu quả cao, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, cũng như tổ chức thi hành pháp luật, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới cũng như những tác động và hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nêu rõ: "Trong quá trình xây dựng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần tuân thủ đúng quy định, quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chương trình được đề ra; bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, đồng thời tham vấn ý kiến, nhất là ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và các đối tượng chịu tác động. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan khác; tăng cường sự phản biện xã hội, tăng cường truyền thông để kịp thời thông tin chính sách, nhằm nâng cao chất lượng của các văn bản cũng như sự đồng thuận của xã hội trong xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật".

Đỗ Hương