In bài viết

Bộ Quốc phòng triển khai công tác tuyển sinh quân sự năm 2017

(Chinhphu.vn) - Ngày 12/1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác tuyển sinh quân sự (TSQS) năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban thứ Nhất, Ban TSQS Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

13/01/2017 10:04
Năm 2016, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan liên quan, công tác TSQS đã được triển khai đúng kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Ban TSQS Bộ Quốc phòng và các học viện, nhà trường trong quân đội đã tích cực, chủ động trong công tác tuyển sinh, tổ chức tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp, xét duyệt hồ sơ và tổ chức thi tuyển chặt chẽ, đúng quy chế, thời gian quy định. Số lượng và chất lượng thí sinh đăng ký thi tuyển và nhập học vào các trường trong quân đội cao hơn năm 2015.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Phạm Hồng Hương biểu dương và ghi nhận kết quả thực hiện công tác TSQS năm 2016 của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Để thực hiện tốt công tác TSQS năm 2017, Trung tướng Phạm Hồng Hương yêu cầu Ban TSQS Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan cần chủ động phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp cho quân nhân và nhân dân, nhất là đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tổ chức sơ tuyển đúng quy trình, công tác xét duyệt hồ sơ bảo đảm chính xác; thực hiện tốt công tác kiểm tra trong TSQS...