In bài viết

Bổ sung danh mục dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 817/QĐ-TTg ngày 7/7/2023 bổ sung danh mục dự án và kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

07/07/2023 19:40

Cụ thể, Thủ tướng bổ sung Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài vào danh mục các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải nêu tại Điều 1 Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 23/7/2022.

Đồng thời, Thủ tướng quyết định kiện toàn Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải nêu tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 23/7/2022. 

Theo đó, đồng chí Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban Chỉ đạo thay thế đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bổ sung đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh làm Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Vũ Phương Nhi