In bài viết

Bổ sung kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 49,22 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề của ngân sách trung ương năm 2021 để tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021.

30/03/2021 16:09

Ảnh minh họa

Cụ thể, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho Bộ Giáo dục và Đào tạo 20,685 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan trực tiếp đến tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021.

Bổ sung có mục tiêu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho tỉnh Nam Định là 21,035 tỷ đồng để tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021.

Bổ sung có mục tiêu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 co 5 tỉnh, gồm: Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bến Tre, mỗi tỉnh 1,5 tỷ đồng để tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các khu vực.

Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

* Nhằm tổng kết, đánh giá công tác giáo dục thể chất hoạt động thể thao trong trường phổ thông và phát hiện năng khiếu thể thao, tài năng thể thao của học sinh để bồi dưỡng, đào tạo tài năng thể thao cho đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Hội khỏe Phù đổng toàn quốc tại 5 khu vực trên cả nước trong tháng 4 và tháng 5/2021; tổ chức toàn quốc tại tỉnh Nam Định vào tháng 8/2021.

Cụ thể, khu vực I được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ từ 18-24/4/2021; Khu vực II được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên từ 05/-16/4/2021; Khu vực III được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam từ 19-29/4/2021; Khu vực IV được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk từ 08-18/4/2021; Khu vực V được tổ chức tại tỉnh Bến Tre từ 02-12/5/2021.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc sẽ diễn ra từ 28/7 - 12/8/2021 tại tỉnh Nam Định; trong đó lễ Khai mạc diễn ra ngày 01/8 và Lễ bế mạc diễn ra ngày 12/8/2021.

Chí Kiên