In bài viết

Bổ sung mục tiêu kinh doanh cho Công ty sách Bình Thuận

(Chinhphu.vn) - Giải quyết kiến nghị của Công ty CP Sách-Dịch vụ Văn hóa Bình Thuận, UBND tỉnh Bình Thuận đồng ý cho Công ty được bổ sung mục tiêu kinh doanh khách sạn-cơ sở lưu trú tại tầng 1 và tầng 2 nhưng phải giữ mục tiêu kinh doanh siêu thị sách tại tầng trệt.

29/06/2017 15:02

Công ty CP Sách-Dịch vụ Văn hóa Bình Thuận có lập dự án xin thuê đất để mở siêu thị sách và các hoạt động khác, được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê 1.257 m2 để sử dụng vào mục đích kinh doanh, thời hạn là 50 năm, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Sau khi có quyết định giao đất, Công ty tiến hành vẽ thiết kế và xây dựng. Tháng 7/2004, Công ty đưa công trình vào sử dụng như sau: Tầng trệt kinh doanh sách, văn hóa phẩm, quà lưu niệm. Tầng 1 và tầng 2, Công ty kinh doanh ăn uống, cà phê và cho các đối tác khác thuê để mua bán quần áo.

Do kinh doanh tầng 1 và 2 không có hiệu quả, trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 7/2010 của Công ty đã nhất trí phương án cải tạo tầng 1 và 2 làm nhà nghỉ, khách sạn theo hướng cung cầu của nền kinh tế thị trường.

Để tiến hành cải tạo sửa chữa làm khách sạn, Công ty đã xin phép bổ sung ngành nghề kinh doanh lưu trú, ăn uống, karaoke… Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận đã có Văn bản số 2047/SKHĐT-HTĐT ngày 24/6/2010 cùng các sở ngành liên quan và UBND thành phố Phan Thiết lấy ý kiến về việc bổ sung mục tiêu đầu tư kinh doanh khách sạn của Công ty và các sở, ngành chức năng điều thống nhất.

Công ty đã đưa công trình sau cải tạo vào hoạt động tháng 11/2010 và bước đầu kinh doanh có hiệu quả. Tuy nhiên, ngày 19/3/2011, Công ty nhận được Văn bản số 1355/UBND-NC về việc thu hồi chủ trương cho phép Công ty chuyển 2 tầng trên của nhà sách sang kinh doanh khách sạn và buộc Công ty phải kinh doanh sách, văn hóa phẩm như dự án thuê đất (làm siêu thị sách).

Công ty CP Sách-Dịch vụ Văn hóa Bình Thuận đã đóng cửa không hoạt động khách sạn từ 5/5/2011 và nhiều lần gửi đơn giải trình để khách sạn được hoạt động trở lại nhưng không được chấp thuận. Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị được xem xét cho khách sạn hoạt động trở lại, đảm bảo quyền lợi chính đáng, tự chủ trong kinh doanh của doanh nghiệp.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Bình Thuận trả lời như sau:

Căn cứ Kết luận số 357-KL/TU ngày 4/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIII), UBND tỉnh Bình Thuận đã có Công văn số 1758/UBND-KGVX ngày 16/5/2017 đồng ý cho Công ty CP Sách - Dịch vụ Văn hóa Bình Thuận được bổ sung mục tiêu kinh doanh khách sạn-cơ sở lưu trú tại tầng 1 và tầng 2, nhưng vẫn giữ mục tiêu chính là kinh doanh Siêu thị sách tại tầng trệt đối với dự án Siêu thị sách tại địa chỉ 284 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn Công ty CP Sách-Dịch vụ Văn hóa Bình Thuận thực hiện đầy đủ các hồ sơ thủ tục, thủ tục liên quan đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty có trách nhiệm liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành, địa phương liên quan để triển khai thực hiện nội dung trên, đồng thời phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, chỉ được tổ chức kinh doanh khách sạn-cơ sở lưu trú tại tầng 1 và tầng 2, địa điểm số 284 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết sau khi đã thực hiện đầy đủ và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chinhphu.vn