In bài viết

Bổ sung vốn cho dự án tăng cường năng lực nghiên cứu lập pháp

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý bổ sung 160.600 USD viện trợ không hoàn lại của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ cho dự án "Tăng cường năng lực nghiên cứu lập pháp và năng lực công nghệ thông tin - truyền thông cho Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội".

21/12/2012 15:12

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án trên đến hết ngày 31/3/2013.

Được biết, dự án "Tăng cường năng lực nghiên cứu lập pháp và năng lực công nghệ thông tin - truyền thông cho Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội" gồm hai phần chính là tăng cường năng lực nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về lập pháp theo định hướng chính sách, bao gồm nghiên cứu về chiến lược hoạt động lập pháp của Quốc hội; các quy trình, thủ tục giám sát để đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động này.

Bên cạnh đó, dự án cũng tập trung xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin cho Viện nghiên cứu lập pháp trên cơ sở Chương trình tổng thể và chiến lược phát triển công nghệ thông tin của Quốc hội, nhằm cung cấp các dịch vụ thông tin và nghiên cứu kịp thời, khách quan, có giá trị cho các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Phương Hiển