In bài viết

Bộ Tài chính công bố hơn 270 văn bản về phí, lệ phí hết hiệu lực

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2840/QĐ-BTC về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, theo Luật Phí và lệ phí.

06/02/2017 10:58

Ảnh minh họa

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2017, 6 quyết định và 82 thông tư liên quan đến phí sử dụng đường bộ chính thức hết hiệu lực thi hành, vì đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do Nhà nước quyết định giá.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng công bố hết hiệu lực thi hành đối với 2 quyết định và 4 thông tư liên quan đến phí kiểm định phương tiện vận tải và phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Loại phí này đã chuyển sang cơ chế giá.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng công bố hàng loạt quyết định, thông tư, thông tư liên tịch hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017 liên quan đến phí, lệ phí thuộc các lĩnh vực: bảo vệ môi trường, hoạt động chứng khoán, giám định thương mại, giám định tư pháp, y tế dự phòng, kiểm dịch y tế, chăn nuôi, đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, thăm quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng,...

Danh mục chi tiết các quyết định, thông tư, thông tư liên lịch mời bạn đọc xem tại đây.