In bài viết

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị về quản lý, sử dụng xe công

(Chinhphu.vn) - Trường hợp cần thiết do yêu cầu công tác cần bố trí xe ô tô cho các đối tượng không thuộc chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung hoặc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác.

17/05/2019 10:02

Bộ Tài chính nhận  được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Nông về quản lý, sử dụng xe công, với nội dung như sau:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu tạo điều kiện bố trí phương tiện (xe ô tô) để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thường xuyên phải đi tuyên truyền vận động ở cơ sở, trong khi đó địa bàn miền núi rộng, hệ thống đường cũng như giao thông công cộng thì rất hạn chế nên rất khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời cử tri tỉnh Đắk Nông như sau:

Ngày 11/1/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/2/2019; theo đó, tại Điều 8 Nghị định đã quy định xe ô tô phục vụ công tác chung được trang bị để phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 (quy định này được kế thừa từ chính sách về xe ô tô công trước đây - Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ).

Trường hợp cần thiết do yêu cầu công tác cần bố trí xe ô tô cho các đối tượng không thuộc chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung đi công tác thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung hoặc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác.

Chinhphu.vn