In bài viết

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm nhân sự mới

(Chinhphu.vn) – Chiều 15/7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

16/07/2020 09:55

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Trần Duy Ninh.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao: Quyết định số 1186/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Trần Duy Ninh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Bưu điện Trung ương giữ chức Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương;

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Thắng.

Quyết định số 1187/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) giữ chức Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam;

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Ngô Thị Mỹ Hạnh.

Quyết định số 1135/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ nhiệm lại có thời hạn đồng chí Ngô Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Thị Phương Chi.

Quyết định số 1188/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Phương Chi, Giám đốc Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Thông tin và truyền thông.

Chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn, có sứ mệnh, tầm nhìn, đoàn kết cùng tập thể, kiến tạo những giá trị mới,… đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của bộ, của ngành./.