In bài viết

Bộ TN&MT thông tin việc Formosa khắc phục sự cố môi trường

(Chinhphu.vn) - Bộ TN&MT cho biết Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FMS) đã hoàn thành việc chuyển 500 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại cho Chính phủ Việt Nam và khẩn trương khắc phục các hậu quả vi phạm.

11/11/2016 10:54

Chiều 10/11, thông tin từ Bộ TN&MT cho biết, sau khi gây ra sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung, FHS đã cải thiện, vận hành hệ thống xử lý nước thải và khí thải đạt quy chuẩn cho phép; xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung một số công trình xử lý chất thải nhằm kiểm soát môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đến cuối tháng 10, các hạng mục công trình xử lý nước thải, khí thải phục vụ lò cao số 1 của FHS đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí thải và quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại.

FHS đã hoàn thành 9 hệ thống xử lý nước thải cục bộ và 3 trạm xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường là trạm xử lý nước thải sinh hoạt, trạm xử lý nước thải sinh hóa từ lò luyện cốc, cảng Sơn Dương và trạm xử lý nước thải công nghiệp.

Theo Bộ TN&MT, trước khi xảy ra sự cố môi trường vào tháng 4, nước thải sinh hoạt và sinh hóa chỉ được xử lý sơ bộ tại trạm, sau đó được chuyển về trung tâm xử lý nước thải công nghiệp rồi thải ra biển. Hiện nay FHS cũng đã điều chỉnh, hoàn thiện quy trình vận hành liều lượng hóa chất sử dụng và bổ sung thêm hóa chất khử màu, khử Xyanua.

FHS đã ngừng chuyển chất thải rắn thông thường là tro bay, xỉ đáy lò, thạch cao, hóa chất thải cho các đơn vị không có chức năng xử lý và rà soát, đánh giá năng lực của một số đơn vị có chức năng để ký hợp đồng xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, để nâng cao hệ số an toàn và khả năng ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành và để các công trình xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế theo cam kết với Chính phủ Việt Nam, Bộ đã yêu cầu FHS phối hợp các cơ quan tư vấn, khoa học kỹ thuật, chuyên gia môi trường trong nước và quốc tế xây dựng và lập kế hoạch cải thiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/3/2017, trước khi lò cao đi vào vận hành chính thức.

FHS cũng phối hợp với Viện Công nghệ môi trường (Tổng cục Môi trường) thực hiện kế hoạch giám sát môi trường tự động, liên tục và định kỳ nước thải, khí thải, chất thải rắn, nước mặt tại các kênh thoát nước, nước ngầm, không khí xung quanh, tiếng ồn… trong thời gian 3 năm chia thành 3 giai đoạn: Vận hành thử nghiệm công trình xử lý, sau khi có xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và vận hành ổn định.

Bộ TN&MT cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các sở, ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi, sớm xem xét, thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường cải thiện và bổ sung của FHS trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

Giao Bộ Xây dựng theo thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để tái chế, sử dụng tro bay, xỉ đáy lò, thạch cao làm vật liệu xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý loại chất thải này của các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam nói chung cũng như FHS nói riêng.

Giao Bộ KH&CN chủ trì phối hợp với các cơ quan khoa học đánh giá công nghệ làm nguội than cốc từ ướt sang khô của FHS, bảo đảm công nghệ được chuyển đổi là công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh rà soát thiết kế cơ sở của Tổ hợp gang thép đã được thẩm định và yêu cầu FHS thực hiện theo đúng dự án đã được phê duyệt.

Bộ TN&MT sẽ yêu cầu FHS thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm chất thải của FHS phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế như cam kết.

Thu Cúc