In bài viết

Bộ TN&MT và Bộ Quốc phòng phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp chặt chẽ trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, kiểm soát ô nhiễm, quan trắc môi trường biển xa…

01/09/2017 17:01

Ngày 1/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Quốc phòng đã công bố Quy chế phối hợp giữa 2 bộ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường chủ trì Lễ công bố.

Trong những năm qua, hai bộ đã phối hợp tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội ban hành các nghị quyết lãnh đạo, luật và văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai; quản lý và khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học; quản lý, bảo vệ môi trường và xử lý sự cố môi trường; rà phá bom, mìn, vật nổ và khắc phục, xử lý hậu quả chất độc tồn lưu sau chiến tranh; bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa; đo đạc bản đồ, viễn thám, phân giới, cắm mốc và quan trắc, khí tượng, thủy văn, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng...

Hai bộ đã phối hợp triển khai 5 dự án điều tra nguồn nước trên các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ và các đơn vị quân đội đóng quân trên các vùng biển, đảo. Hai bộ phối hợp triển khai 5 dự án thuộc Đề án 47 của Chính phủ; phối hợp quản lý, khai thác 3 trạm quan trắc môi trường; xử lý và hỗ trợ xử lý 15 cơ sở trong số 19 cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong Quân đội theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng và Tài nguyên và Môi trường khẳng định, trong thời gian tới, hai bộ thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, thống nhất; nâng cao hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, tài nguyên và môi trường.

Cụ thể, hai bộ phối hợp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên phạm vi toàn quốc; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tài nguyên nước, điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường biển, đảo, đa dạng sinh học.

Đặc biệt, hai bên sẽ chú trọng công tác phối hợp phòng ngừa, kiểm soát săn bắt, đánh bắt, nhập khẩu, vận chuyển, mua bán trái phép các loài quý hiếm qua biên giới; phối hợp trong xây dựng, tổ chức lực lượng kiểm soát ô nhiễm, ứng phó sự cố môi trường biển xuyên biên giới.

Hai bên cũng chú trọng phối hợp trong nghiên cứu, tổ chức lực lượng ứng phó với chiến tranh hóa học, sinh học, hạt nhân; xây dựng, tổ chức lực lượng kiểm soát ô nhiễm, ứng phó sự cố môi trường; quan trắc môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các bên phát huy thế mạnh, chủ động phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong khai thác, sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin, viễn thông; đo đạc và bản đồ; công tác khí tượng, thủy văn; phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai; rà phá bom, mìn, khắc phục sự cố môi trường, xử lý hóa chất độc tồn lưu sau chiến tranh...

Thu Cúc