In bài viết

Bố trí vốn cho tuyến nối thị xã Ngã Bảy với đường Nam sông Hậu

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo về việc bố trí vốn triển khai Tiểu dự án “Tuyến nối thị xã Ngã Bảy với đường Nam sông Hậu” – Dự án xây dựng đường Nam sông Hậu.

18/07/2013 15:06

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải xem xét cân đối, bố trí trong kế hoạch nguồn vốn được giao năm 2014 hoặc phối hợp cùng UBND tỉnh Hậu Giang nghiên cứu áp dụng các hình thức đầu tư BOT, BT... theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg để triển khai Tiểu dự án “Tuyến nối thị xã Ngã Bảy với đường Nam sông Hậu” – Dự án xây dựng đường Nam sông Hậu.

Được biết, đường Nam sông Hậu có chiều dài 147 km, điểm đầu tại Cần Thơ, đi qua các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và điểm cuối tại Bạc Liêu. Công trình gồm 32 gói thầu. Tuyến đường này đã tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân các tỉnh trên.

Tuy nhiên, nhiều dự án đường kết nối với tuyến đường này vẫn chậm triển khai. Tại tỉnh Sóc Trăng, tiểu dự án 1 – xây dựng tuyến nối thị xã Ngã Bảy với đường Nam sông Hậu đã được phê duyệt, địa phương đã hoàn tất thủ tục giải phóng mặt bằng nhưng vẫn chưa có vốn để thi công.

Thanh Thanh