In bài viết

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vũ Đức Đam giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ra Quyết định số 201-QĐ/ĐUK chỉ định bổ sung đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2010-2015.

23/08/2011 16:43

Tuấn Khang