In bài viết

Bộ trưởng Ngoại giao làm việc với đại diện các cơ quan Ngoại giao Việt Nam tại Hoa Kỳ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chỉ ra nhiệm vụ của các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Hoa Kỳ trong thời gian tới là tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc quan hệ với Hoa Kỳ trên tất cả các mặt, trong đó hợp tác thương mại - đầu tư là trọng tâm, chú trọng đổi mới, sáng tạo trong hợp tác khoa học công nghệ, tạo nghành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam..

20/11/2023 08:44
Bộ trưởng Ngoại giao làm việc với đại diện các cơ quan Ngoại giao Việt Nam tại Hoa Kỳ- Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm các cơ quan Ngoại giao Việt Nam tại Hoa Kỳ

Vừa qua, nhân dịp tham dự Cấp Cao APEC 30, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Bang California, Hoa Kỳ và làm việc với đại diện các cơ quan Ngoại giao Việt Nam tại Hoa Kỳ gồm: Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tại New York Đặng Hoàng Giang, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn cùng một số cán bộ , nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, đối ngoại đã và đang đóng vai trò trụ cột, tiên phong trong việc gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho việc phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh- quốc phòng của đất nước hướng tới hoàn thành các mục tiêu xây dựng tổ quốc Việt Nam tự cường, hiện đại hóa công nghiệp được vạch ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đối ngoại góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế đất nước, tranh thủ tích cực sự ủng hộ của bạn bè và đối tác quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chỉ ra nhiệm vụ của các cơ quan ngoại giao ta tại Hoa Kỳ trong thời gian tới là tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc quan hệ với Hoa Kỳ trên tất cả các mặt, trong đó hợp tác thương mại - đầu tư là trọng tâm, chú trọng đổi mới, sáng tạo trong hợp tác khoa học công nghệ, tạo nghành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam...

Các cơ quan đại diện cần đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng ngành ngoại giao ngang hàng với nhiệm vụ chuyên môn và chính trị; phục vụ đất nước và người dân, đúng tinh thần công vụ,; tăng cường phối hợp với các bộ ngành khác trong triển khai hoạt động đối ngoại vì mục tiêu, nhiệm vụ chung; chú trọng xây dựng cơ quan đại diện vững mạnh trên tất cả các mặt..

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đặc biệt quan tâm chỉ đạo việc triển khai công tác về người Việt Nam ở nước ngoài tại Hoa Kỳ trong tình hình mới. Hoa Kỳ là nơi có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống, khoảng trên 3 triệu người. Các cơ quan ngoại giao tại Hoa Kỳ cần tập hợp được bà con, hỗ trợ xây dựng cộng đồng vững mạnh phát triển bền vững; đồng thời hướng về giúp đỡ đất nước thực hiện các mục tiêu phát triển, đặc biệt là coi trọng xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt kiều. Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 sắp tới sẽ đề ra các biện pháp, nhiệm vụ cụ thể sát thực hơn với tình hình đối với các cơ quan đại diện ngoại giao ta ở nước ngoài.

                                                                                                                                                 BNG