In bài viết

Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan: Cần coi chuyển đổi số là nhiệm vụ, là đam mê

(Chinhphu.vn) - Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm của Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ NN&PTNT diễn ra chiều nay (10/10), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, chuyển đổi số là tư duy chứ không phải số hóa dữ liệu, mục tiêu cuối cùng là khai thác các con số, dữ liệu đó như thế nào để phục vụ tốt công tác quản lý. Cần coi chuyển đổi số là nhiệm vụ, đam mê.

10/10/2023 17:50
Bộ NN&PTNT: Phấn đấu toàn bộ dữ liệu thực hiện trên môi trường số - Ảnh 1.

Toàn cảnh cuộc họp - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Các lĩnh vực chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp của Bộ gồm các nội dung chính: Nhận thức số, Thể chế số, Dữ liệu số, Nền tảng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Chính phủ số, Kinh tế nông nghiệp số, Hạ tầng số.

Theo đánh giá độc lập của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022, xếp hạng chuyển đổi số của Bộ NN&PTNT xếp thứ 15/17 Bộ, ngành. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm các đơn vị của Bộ NN&PTNT được giao là triển khai xây dựng dữ liệu số trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo thống kê các đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT đã triển khai 16/20 nội dung.

Theo ông Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ NN&PTNT), chuyển đổi số chỉ thành công khi mọi người cùng làm có trách nhiệm tương tác và chia sẻ. Chuyển đổi số không làm hình thức và phải có kết quả thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ, đề án.

Một số ý kiến đề xuất, tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo làm cơ sở chỉ đạo các đơn vị tham gia chuyển đổi số mạnh mẽ. Ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục thủy lợi (Bộ NN&PTNT) nêu dẫn chứng từ hệ thống quản lý dữ liệu hồ chứa và dự báo hạn mặn, chia sẻ, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ mà mỗi đơn vị quản lý, chuyển đổi số phải xây dựng các công cụ để tiếp cận giải bài toán này với việc xây dựng cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực do mình quản lý.

Ông Phong nhấn mạnh: "Mỗi ngành sẽ có đặc thù riêng về kiến trúc cơ sở dữ liệu, tiêu chuẩn cơ sở dữ liệu và cấu trúc cơ sở dữ liệu. Nguyên tắc xây dựng cơ sở dữ liệu chung cần thống nhất để có thể các đơn vị có thể kết nối thành hệ sinh thái dữ liệu chung của Bộ. Cần xây dựng các mã định danh cho từng ngành, nguyên tắc xây dựng mã định danh để các đơn vị có thể theo dõi".

Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) cho biết những khó khăn trong việc xây dựng kiến trúc dữ liệu do đơn vị này đảm trách là có quá nhiều thông tin về ngành nghề, làng nghề…; không có nhân sự quản trị dữ liệu; sự yếu kém, không đồng bộ về hạ tầng máy móc, đường truyền…

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, công tác chuyển đổi số đã làm được một số việc nhưng cũng còn có nhiều việc chưa được triển khai. 

"Xếp hạng chuyển đổi số của Bộ đứng thứ 15/17 Bộ, ngành; bộ chỉ số này đưa ra không phải để ganh đua, thành tích mà nó là tiêu chí đánh giá để biết mình đang ở đâu, mình còn yếu cái gì… điều đó mới quan trọng. Đề nghị các đơn vị trong Bộ đã được giao nhiệm vụ phải triển khai thực hiện, cái gì mình còn thiếu thì phải làm. Hiện có 2 nội dung được đánh giá đứng thứ 6-7 (chỉ số Nhận thức số, Hạ tầng số). Xây dựng hệ thống kiến trúc dữ liệu giống như xây nhà, phải có bản vẽ. Các đơn vị phải trực tiếp xây dựng nền tảng kiến trúc dữ liệu của đơn vị mình, cuối năm 2023 phải hoàn thành".

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: "Chuyển đổi số là tư duy chứ không phải số hóa dữ liệu, mục tiêu cuối cùng là khai thác các con số, dữ liệu đó như thế nào để phục vụ tốt công tác quản lý. Cần coi chuyển đổi số là nhiệm vụ, đam mê. Cần biết mục đích, mục tiêu của nó sẽ giải quyết bài toán gì trong nhiệm vụ quản lý của mình. Khi chúng ta biết mục tiêu rồi, chúng ta sẽ giản lược được dữ liệu, sẽ thấy chặng đường chúng ta đi như thế nào, đi tới đâu chứ không thể nhận thức lơ mơ. Chúng ta chia nhỏ lộ trình ra sẽ có kế hoạch cụ thể để từ đó có bước đi rõ ràng, nếu không sẽ thấy nó rất mênh mông".

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành nông nghiệp sẽ tập trung truyền thông tạo nhận thức số và hành vi số; Hoàn thành xây dựng "Khung kiến trúc dữ liệu của ngành NN&PTNT", đồng thời, triển khai hiệu quả dự án nghiên cứu khả thi "Xây dựng hệ thống thông và cơ sở dữ liệu nền tàng ngành NN&PTNT"…

Đỗ Hương