In bài viết

Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ ký Chương trình hợp tác 2021 - 2025

(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng, Bộ KH&CN vừa ký kết Chương trình hợp tác trong giai đoạn 2021-2025 nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp giữa 2 Bộ trong lĩnh vực xây dựng và KH&CN.

14/10/2021 08:09


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt ký kết Chương trình hợp tác giữa 2 Bộ trong giai đoạn 2021-2025 - Ảnh: VGP

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hợp tác hoạt động với Bộ KH&CN (2016-2020) đã đạt hiệu quả thiết thực.

Từ sự phối hợp này, Bộ Xây dựng đã thực hiện triển khai hiệu quả các chương trình trọng điểm ngành xây dựng, bảo đảm mục tiêu, phương hướng, lộ trình của các chương trình phù hợp với Chiến lược phát triển KH&CN quốc gia giai đoạn 2016-2020 và Chiến lược phát triển KH&CN ngành xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Xây dựng đã ban hành một số chương trình, đề án KH&CN trọng điểm như Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính phủ điện tử thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; đề án "Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành xây dựng"; đề án "Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng"... Bên cạnh đó, Bộ KHCN còn hỗ trợ Bộ Xây dựng soát xét, xây dựng mới khoảng 300 tiêu chuẩn quốc gia và ban hành mới 10 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia...

Thúc đẩy hợp tác có trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết: “Việc ký kết Chương trình hợp tác giữa đoạn 2021-2025 nhằm tiếp tục thống nhất chủ trương, định hướng của 2 Bộ là ưu tiên nguồn lực để tập trung nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ ngành xây dựng, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, trong giai đoạn tới, Chương trình hợp tác giữa 2 Bộ cần tập trung ưu tiên xây dựng, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các cụm nhiệm vụ có quy mô lớn, các chương trình KH&CN trọng điểm của ngành theo hướng giải quyết những vấn đề xã hội, doanh nghiệp đang cần để tạo ra sự đột phát, giải quyết thực tiễn, nâng cao trình độ KH&CN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kịp thời đáp ứng thực tiễn ngành xây dựng nói riêng và phát triển đất nước nói chung.

Bộ trưởng nhấn mạnh, nội dung xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành xây dựng rất quan trọng, cần sớm tập trung triển khai theo phân công của Thủ tướng Chính phủ. Bộ KH&CN mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Xây dựng trong việc triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân, một dự án trọng điểm của ngành KH&CN, vừa có tính chất đặc thù, vừa có yếu tố quốc tế.

Còn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định sự phát triển của ngành xây dựng trong những năm qua có sự hỗ trợ rất lớn của Bộ KH&CN, đồng thời nhấn mạnh, Chương trình hợp tác trong giai đoạn mới sẽ thúc đẩy 2 Bộ tiếp tục phối hợp tốt hơn để phát triển ngành xây dựng lên một tầm cao mới, đồng thời phát huy được thế mạnh của từng Bộ.

Toàn Thắng