In bài viết

Bộ Xây dựng hướng dẫn tính định mức xây dựng

(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Tiến Dũng (Lào Cai) hỏi, theo định mức các công tác lợp mái mã hiệu AK.12000 tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD thì định mức của phần vật liệu đã bao gồm tấm úp nóc chưa, hay khi tính dự toán thì phải tính thêm khối lượng tấm úp nóc?

17/08/2020 07:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Định mức công tác lợp mái, che tường bằng fibro xi măng, tôn tráng kẽm, tấm nhựa mã hiệu AK.12000 được hướng dẫn tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng.

Theo đó, thành phần công việc đã quy định gồm chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tường, tấm úp nóc, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật và định mức đã bao gồm các hao phí để hoàn thành công việc đó.

Chinhphu.vn