In bài viết

Bộ Y tế bổ sung liều tiêm 0,25ml vaccine Moderna

(Chinhphu.vn) - Ngày 31/3, Bộ Y tế đã bổ sung liều tiêm 0,25ml đối với vaccine Moderna.

31/03/2022 14:45
Bộ Y tế bổ sung liều tiêm 0,25ml vaccine Moderna - Ảnh 1.

Bộ Y tế bổ sung liều tiêm 0,25ml đối với vaccine Moderna

Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược (Nghị định 54/2017/NĐ-CP), cụ thể:

Tên vaccine: Spikevax (Tên khác là: COVID-19 Vaccine Moderna; Moderna COVID-19 Vaccine; Moderna mRNA-1273 Vaccine, COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified)).

Thành phần hoạt chất, nồng độ/hàm lượng:

Mỗi liều (0,5ml) chứa 100mcg elasomeran, vaccine Covid-19 mRNA (được bọc trong các hạt nano lipidSM-102).

Mỗi liều (0,25ml) chứa 50mcg elasomeran, vaccine Covid-19 mRNA (được bọc trong các hạt nano lipidSM-102) (bổ sung liều này so với quyết định 3122/QĐ-BYT ngày 28/6/2021 trước đó)

Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm bắp.

Quy cách đóng gói: Hộp chứa 10 lọ đa liều.

Đối với liều 0,5ml: Mỗi lọ đa liều, chứa 10 liều.

Mỗi lọ đa liều chứa tối đa là 11 liều: trong khoảng 10 -11 liều; mỗi lọ đa liều chứa tối đa là 15 liều: trong khoảng 13-15 liều (bổ sung thông tin này so với quyết định 3122/QĐ-BYT ngày 28/6/2021 trước đó)

Đối với liều 0,25ml: Mỗi lọ đa liều, chứa tối đa 20 liều.

Tên cơ sở sản xuất - Nước sản xuất:

Rovi Pharma Industrial Services, S.A - Tây Ban Nha;

Recipharm Monts – Pháp;

Moderna TX, Inc - Mỹ;

Catalent Indiana, LLC - Mỹ;

Lonza Biologics, Inc - Mỹ;

Baxter - Mỹ;

Moderna Biotech - Tây Ban Nha;

Samsung Biologics Co., Ltd. - Hàn Quốc.

Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 3122/QĐ-BYT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các quyết định sửa đổi Quyết định 3122/QĐ-BYT.

TB