In bài viết

Bộ Y tế đốc các đơn vị khẩn trương tiếp nhận vaccine phòng COVID-19

(Chinhphu.vn) – Ngày 6/8, Bộ Y tế có văn bản 6363/BYT-DP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Y tế, Bộ Công an; Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tiêm vaccine phòng COVID-19 yêu cầu khẩn trương tiếp nhận vaccine.

06/08/2021 17:40

Ảnh minh họa
Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur, đến nay vẫn còn nhiều đơn vị chưa đến nhận vaccine tại kho của Viện.

Tiếp theo công văn số 6267/BYT-DP ngày 3/8/2021 của Bộ Y tế về việc đẩy nhanh tiến độ vận chuyển vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị liên hệ ngay với Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur để tiếp nhận, vận chuyển vaccine về địa phương theo quyết định phân bổ vaccine từ đợt 8-13 của Bộ Y tế trước ngày 8/8/2021. Nếu sau ngày 8/8/2021, đơn vị không đến nhận vaccine thì Bộ Y tế sẽ điều chuyển vaccine cho đơn vị khác và xem xét trong đợt phân bổ tiếp theo.

Đối với vaccine có yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo hướng dẫn của nhà sản xuất mà đơn vị chưa bố trí ngay được trang thiết bị phù hợp thì phải phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur để nhận vaccine đúng thời điểm, không để phải hủy vaccine do bảo quản không đúng.

Sau khi tiếp nhận vaccine phải khẩn trương tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 và Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022 và hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Y tế.

Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur phải thông báo ngay cho các đơn vị biết để đến nhận vaccine trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định phân bổ của Bộ Y tế; quá thời hạn trên thì đồng chí Viện trưởng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chậm trễ rong việc tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Tuệ Văn