In bài viết

Bộ Y tế hướng dẫn cập nhật về giấy chứng nhận tiêm chủng

(Chinhphu.vn) – Ngày 24/5/2021, bà Vũ Thúy được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 tại bệnh viện TW 108. Ngày 22/7/2021, theo yêu cầu của công việc, bà được tiêm vaccine mũi 2 tại bệnh viện Việt Đức. Hiện bà có 2 giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

31/10/2021 13:02

Tuy nhiên, khi tra cứu trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 thì bà Thúy không thấy có thông tin về việc tiêm chủng của bà. Bà Thúy hỏi, bà cần liên hệ tới đâu và làm thủ tục gì để được cập nhật thông tin về việc tiêm chủng.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Hiện nay, Giấy chứng nhận tiêm chủng đã được số hóa trên nền tảng quản lý tiêm chủng vaccine COVID-19, người dân, người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam có thể tra cứu thông tin trên hồ sơ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19.

Đối với trường hợp chưa được cập nhật trên phần mềm, trên phần mềm có tính năng “phản ánh thông tin mũi tiêm”, do vậy người dân có thể truy cập và khai báo các thông tin tại mục Tra cứu chứng nhận tiêm để được cập nhật về giấy chứng nhận tiêm chủng.

Chinhphu.vn