In bài viết

Bộ Y tế yêu cầu xác minh sự cố y khoa khiến sản phụ tử vong

(Chinhphu.vn) – Liên quan thông tin sự cố y khoa khiến sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp xác minh và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân nếu phát hiện có sai phạm.

22/03/2024 13:39

Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, xác minh sự việc và báo cáo nhanh về Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em) trước ngày 27/3/2024 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Đồng thời, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cần chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười khẩn trương họp hội đồng chuyên môn, nhằm đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí đối với trường hợp sản phụ N.T.D.

Nếu Bệnh viện không đủ điều kiện, thì Sở Y tế thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định. Sau đó, thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng; gặp gỡ chia sẻ, động viên tới gia đình sản phụ.

Trường hợp phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân có liên quan, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về Bộ Y tế trước ngày 30/4/2024.

Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chỉ đạo và chấn chỉnh các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa, sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình nghiêm túc thực hiện theo Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; Chỉ thị số 06/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông đại chúng có phản ánh, người nhà bệnh nhân "tố" Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã tắc trách khiến sản phụ tử vong tại Bệnh viện.

HM