In bài viết

Bốn nhóm vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

(Chinhphu.vn) - Vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập được chia thành 4 nhóm, gồm: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

10/10/2023 11:02

Bà Nguyễn Thị Thùy Liên (Đắk Lắk) công tác tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Cơ quan bà đang triển khai rà soát vị trí việc làm của viên chức để làm cơ sở thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2023-2026 theo kế hoạch của UBND tỉnh. Bà Liên hỏi, xác định vị trí việc làm trong các trường cao đẳng (giáo dục nghề nghiệp) căn cứ văn bản nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thì vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập được chia thành 4 nhóm, gồm: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Theo phân công của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội (trong đó có các cơ sở giáo dục nghề nghiệp); Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn về vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập).

Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đã được Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ.

Theo đó, đề nghị bà Nguyễn Thị Thùy Liên liên hệ với cơ quan chuyên môn của địa phương để tham khảo danh mục vị trí việc làm nêu trên, có ý kiến với đơn vị bà đang công tác để xây dựng Đề án vị trí việc làm. Sau khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội sẽ có cơ sở điều chỉnh cho phù hợp.

Chinhphu.vn