In bài viết

Cả gia đình phải cách ly tập trung, nhận hỗ trợ thế nào?

(Chinhphu.vn) - Gia đình ông Tống Công Khôi (Thái Bình) là lao động tự do, không đóng bảo hiểm, thuộc đối tượng F1 phải thực hiện cách ly tập trung. Ông Khôi hỏi, gia đình ông có được hỗ trợ không? Thủ tục như thế nào?

07/02/2022 12:02

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ vào Điều 25, Điều 26 Mục 2, Mục 3 Chương VII tại Quyết định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo xác thực Văn bản hợp nhất số 4496/VBHN-BLĐTBXH ngày 6/12/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (hợp nhất Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), như sau:

"Điều 25. Đối tượng hỗ trợ

Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em); người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi chung là người cao tuổi, người khuyết tật) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 26. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

1. Hỗ trợ tiền ăn mức… tối đa 45 ngày

2. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

3. Đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế: được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/người".

Do vậy, gia đình ông thuộc đối tượng F1 phải đi cách ly theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021 sẽ được hưởng hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/ngày/người, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Đề nghị gia đình ông liên hệ với UBND xã nơi cư trú để được hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ.

Chinhphu.vn