In bài viết

Cà Mau: Chấn chỉnh cán bộ phường 9 chậm trễ chi hỗ trợ người lao động

(Chinhphu.vn) – Bà Đào Diệu Hiền (Cà Mau) làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc Hưng. Công ty bà đã nộp hồ sơ trợ cấp cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

19/05/2022 11:02

Hồ sơ của bà Hiền đã được xử lý hoàn thành ngày 20/1/2022, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Bà Hiền đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, trả lời trường hợp của bà.

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau trả lời như sau:

Trường hợp của bà Đào Diệu Hiền, nhân viên Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc Hưng thuộc đối tượng được hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 và được phê duyệt trong danh sách tại Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 19/1/2022 của UBND tỉnh.

Tại thời điểm chi hỗ trợ (tháng 1/2022), do sơ suất, UBND Phường 9 chưa liên hệ kịp thời để thông tin bà Đào Diệu Hiền đến nhận tiền. Đến ngày 26/4/2022, UBND Phường đã chi hỗ trợ cho bà Đào Diệu Hiền với số tiền 3.710.000 đồng theo quy định. 

UBND TP. Cà Mau đã nhắc nhở Chủ tịch UBND Phường 9 nghiêm túc chấn chỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.

Chinhphu.vn