In bài viết

Cà Mau có tân Chủ tịch UBND tỉnh

(Chinhphu.vn) – Trong kỳ họp lần thứ 12, nhiệm kỳ 2011 – 2016, HĐND tỉnh Cà Mau đã bầu ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau vào chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2011-2016.

30/06/2015 18:45
Ông Nguyễn Tiến Hải (thứ hai từ trái qua) kiểm tra tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng. Ảnh: camau.gov.vn

Trong 2 ngày 29 và 30/6, HĐND tỉnh Cà Mau đã tổ chức kỳ họp lần thứ 12, nhiệm kỳ 2011 – 2016 để xem xét miễn nhiệm và bầu cử bổ sung các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh.

Theo đó, tại kỳ họp, ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu bầu chấp thuận là 48/49, thay ông Phạm Thành Tươi đến tuổi nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Tiến Hải, sinh năm 1965, quê xã Tân Thành, thành phố Cà Mau; chuyên môn nghiệp vụ là Thạc sĩ Quản lý hành chính công.

Trước khi được bầu là Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Tiến Hải từng đảm nhận các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Cũng tại kỳ họp, ông Nguyễn Kiên Cường, Bí thư Huyện ủy huyện U Minh đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2011 -2016, với số phiếu chấp thuận là 43/49, thay ông Lê Huỳnh Kỳ được miễn nhiệm chức danh trên do đến tuổi nghỉ hưu.

Các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau còn xem xét và thông qua việc thôi giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh Cà Mau với các ông Phạm Hoàng Sâm, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Lê Hoàng Bé, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau với lý do nghỉ hưu.

Các ông Nguyễn Quốc Hận, Giám đốc Sở Nội vụ và Trương Dũng Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã được bầu vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2011-2016.