In bài viết

Cà Mau: Kiểm điểm trách nhiệm cán bộ để sót tiền hỗ trợ F0, F1

(Chinhphu.vn) - Gia đình ông Lữ Văn Vạn (tỉnh Cà Mau) có 5 người, trong đó 1 người nhiễm COVID-19 (F0) hoàn thành điều trị tại nhà trước ngày 31/12/2021, 3 người F0 hoàn thành điều trị tại nhà vào ngày 2/1/2022, 1 người tiếp xúc gần (F1) hoàn thành cách ly y tế tại nhà trước ngày 31/12/2021,

05/05/2022 09:02

Gia đình ông Vạn nộp hồ sơ từ rất lâu nhưng đến nay chưa nhận được hỗ trợ. Theo trả lời của cơ quan có thẩm quyền thì gia đình ông phải chờ đợt hỗ trợ bổ sung. 

Ông Vạn hỏi, nếu không có đợt bổ sung có nghĩa là gia đình ông sẽ không được nhận hỗ trợ? Quyết định hỗ trợ F0 tính từ ngày có quyết định điều trị tại nhà hay ngày hoàn thành điều trị tại nhà?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau trả lời như sau:

Hộ ông Lữ Văn Vạn, ở khu vực chợ Rau Dừa, ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Hộ có 5 khẩu thực hiện cách ly y tế F0, F1, gồm Lữ Văn Vạn, Nguyễn Thị Loan, Lữ Văn Doãn, Huỳnh Mỹ Ngà, Lữ Huỳnh Anh, tất cả trường hợp này đều đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tiền ăn đối với người cách ly điều trị COVID-19 và cách ly y tế F1.

Tuy nhiên, do quá trình tổng hợp đề nghị hỗ trợ xã đã sót đối tượng do đó UBND xã Hưng Mỹ  chịu trách nhiệm đối với việc sót đối tượng hộ của ông Lữ Văn Vạn, thời gian tới sẽ đề xuất UBND huyện chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo, công chức chuyên môn xã Hưng Mỹ và chỉ đạo khắc phục thời gian sớm nhất.

Chinhphu.vn