In bài viết

Cà Mau trả lời bà Nguyễn Thị Thắm về hỗ trợ mất việc làm

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thắm (Cà Mau) bị mất việc làm, không có thu nhập từ ngày 1/7/2021 do địa phương giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Theo bà được biết, bà thuộc đối tượng nhận hỗ trợ 1.500.000 đồng, nhưng đến nay bà vẫn chưa được nhận. Bà Thắm đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trường hợp của bà.

27/05/2022 14:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau trả lời như sau:

Trường hợp của Bà Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại xã Tạ An Khương. Bà có vuông tôm tại ấp Đồng Giác, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi và sinh sống thường xuyên tại đây.

Trước thời điểm giãn cách xã hội thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg (tháng 7/2021), bà ở xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, thỉnh thoảng có đi bắt ốc bán tại xã Tân Thuận. Sau giãn cách xã hội, bà về sống chung với mẹ là bà Nguyễn Thị Lan tại xã Tạ An Khương. Trong thời gian này, bà không làm công việc gì, thời điểm này không thuộc quy định hỗ trợ theo các nhóm lao động không giao kết hợp đồng bị mất việc ảnh hưởng do COVID-19 như Quyết định số 1502/QĐ-UBND; Quyết định số 1712/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau (hỗ trợ 1.500.000 đồng/người). 

Đến khi thực hiện Quyết định số 3052/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau hỗ trợ hộ kinh doanh, hoạt động các dịch vụ, ngành nghề có thu nhập thấp thì ấp Đồng Giác, xã Tân Thuận có liên hệ bà về làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhưng bà không về và thông báo bổ sung hồ sơ lần 2 thì bà cũng không làm đơn đề nghị.

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Thắm thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định số 3052/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau hỗ trợ hộ kinh doanh, hoạt động các dịch vụ, ngành nghề có thu nhập thấp. Tuy nhiên, thời gian thực hiện Chính sách đã hết, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, phối hợp với chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ để gia đình của bà vượt qua khó khăn (nếu có).

Chinhphu.vn