In bài viết

Các chính sách hỗ trợ cho người lao động có đóng BHXH

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Hà được công ty thông báo tạm thời nghỉ việc không lương do TP. Hà Nội giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg từ ngày 23/7/2021. Hết thời gian giãn cách xã hội bà Hà mới biết được thông tin giám đốc công ty đã trốn nợ và không liên lạc được.

15/02/2022 14:02

Thời gian nghỉ việc không lương (23/7/2021 - 23/12/2021) bà không nhận được sự hỗ trợ nào, muốn hưởng BHTN thì cơ quan BHXH báo công ty phải chốt sổ, còn không thì không có cách nào giải quyết được.

Bà Hà đăng ký nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP cũng không được vì tham gia BHXH theo công ty nên công ty phải lập danh sách, gửi hồ sơ, nhưng giám đốc công ty đã trốn nợ không thể lập hồ sơ.

Hiện tại bà Hà một mình nuôi 2 con nhỏ (6 tuổi và 4 tuổi), hoàn cảnh rất khó khăn. Bà hỏi, bà phải làm thế nào để được hỗ trợ?

BHXH TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

BHXH TP. Hà Nội rất chia sẻ với những khó khăn của bà, tuy nhiên, theo Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, thời hạn tiếp nhận để nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Như vậy, đến thời điểm này đã hết hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với việc nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo quy định tại Điều 13 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngoài các trường hợp thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ theo Quyết định thì phải đủ các điều kiện sau:

"1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

2. Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương".

Kiểm tra dữ liệu về quá trình đóng BHXH Công ty TNHH Công nghệ Bá Minh (nơi bà Hà làm việc) cho thấy, Công ty mới đóng BHXH cho người lao động đến tháng 1/2021.

Như vậy, đối với trường hợp của bà Hà, do Công ty mới đóng BHXH đến tháng 1/2021 nên không thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Chinhphu.vn