In bài viết

Các cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Bé Ngọc đề nghị giải đáp thông tin về danh sách các trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng theo Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013.

17/05/2017 10:02

Theo bà Ngọc biết, năm 2010 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng theo Quyết định 3635/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2010, nhưng tại Điều 1 của Quyết định có ghi nội dung: "cấp cho trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên đại học các môn kỹ thuật...".

Bà Ngọc hỏi, đối với giảng viên giảng dạy các chuyên môn về kinh tế, xã hội có thể bồi dưỡng tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh để nhận chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh không được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các môn kinh tế, xã hội (theo Quyết định 3635/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh).

Giảng viên các môn về kinh tế, xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam có thể liên hệ đăng ký tham gia bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học tại các trường sau: Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Sài Gòn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Đồng Tháp, Đại học Cần Thơ và Đại học Bạc Liêu.

Chinhphu.vn