In bài viết

Các địa phương phát triển sản xuất nông nghiệp

(Chinhphu.vn) – Hiện nhiều địa phương đang triển khai chọn lọc, xây dựng mô hình khuyến nông, triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, gieo cấy mùa vụ… Các việc làm này góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

20/09/2012 09:21

Nông dân xã Hòa Phú (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) thu hoạch lúa mùa, giống lúa thuần QR1, năng suất đạt 55 tạ/ha. - Ảnh: Báo Tuyên Quang

Hội Nông dân huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã khảo sát, chọn lọc, xây dựng 5 mô hình khuyến nông gồm: 1 mô hình nuôi cá lồng ở hồ thủy lợi Quang Hiển, 2 mô hình trồng sa nhân làm dược liệu ở làng Canh Phước, xã Canh Hòa và làng Hà Văn Trên, xã Canh Thuận, 2 mô hình nuôi ong lấy mật ở thôn Kinh Tế xã Canh Thuận và làng Kà Bông, xã Canh Liên.

Ngoài ra, tổ chức Hội này đã mở 7 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân. Đến nay, hầu hết các mô hình đều đã được triển khai thực hiện theo tiến độ, giải ngân khoảng 65% kinh phí hỗ trợ đến hộ tham gia mô hình. Chất lượng cây trồng và vật nuôi tại các mô hình phát triển khá tốt.

Thực hiện Quyết định 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013, tỉnh Thanh Hóa đã chọn 3 huyện: Hoằng Hóa, Cẩm Thủy, Yên Định làm thí điểm, bước đầu đã có kết quả khả quan. Đến nay, đã thu hút 1.446 hộ tham gia, với tổng giá trị bảo hiểm 34 tỷ 432 triệu đồng và tổng phí bảo hiểm là 1 tỷ 578 triệu đồng.

Tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, bà con nông dân đã gieo cấy được 5.622 ha lúa mùa, đạt 100% kế hoạch. Trong đó cơ cấu giống lúa lai chiếm 54,7% diện tích cấy, vượt 28% kế hoạch. Nét khác biệt của vụ mùa này là UBND huyện Chiêm Hóa đã chỉ đạo gieo cấy tập trung ở trà mùa sớm và đầu trà chính vụ, nên không có diện tích bị thiệt hại do sâu bệnh.

Anh Nguyễn Đại Thành, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang khẳng định, mặc dù sản xuất nông nghiệp vụ mùa chịu tác động nắng hạn đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ ảnh hưởng của mưa lớn, gió lốc; cùng với đó, giá cả thị trường có nhiều biến động, giá mặt hàng nông sản thấp, vật tư đầu vào tăng... song trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, vẫn duy trì sản xuất nông nghiệp ổn định và có nhiều nét nổi trội so với các huyện.

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 25.000 ha lúa mùa đã trổ bông, chiếm xấp xỉ 70% diện tích gieo cấy, trong đó các địa phương có diện tích lúa đã trỗ bông nhiều gồm các huyện: Gia Bình, Tiên Du, Lương Tài, Quế Võ.

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung bảo đảm đủ nước cho lúa trong giai đoạn trỗ bông, chủ động chống úng nội đồng; bám sát diễn biến thời tiết, thường xuyên thăm đồng phát hiện sớm và phòng trừ có hiệu quả các đối tượng sâu, bệnh hại; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho sản xuất vụ đông ở khu vực phía Bắc…

Thanh Châu