In bài viết

Các địa phương tích cực trồng rừng

(Chinhphu.vn) - Hiện nay, nhiều địa phương đang tích cực triển khai trồng rừng cũng như các chính sách hỗ trợ trồng rừng nhằm khôi phục các hệ sinh thái, bảo vệ đất và nguồn nước, giúp người dân yên tâm sản xuất và coi đây là một trong những giải pháp xoá đói, giảm nghèo bền vững.

17/04/2013 14:31

Ảnh minh họa

Năm 2013,
tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch trồng mới 12.500 ha rừng, trong đó có 720 ha rừng phòng hộ và 10.180 ha rừng sản xuất, 1.600 ha rừng phân tán.

Hiện nay, công tác trồng rừng đang được tỉnh Bắc Kạn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, toàn tỉnh có 100 vườn ươm đã gieo ươm được trên 31,2 triệu cây giống, gồm các loài cây như: mỡ, keo, thông, xoan… đáp ứng đủ cho nhu cầu trồng rừng năm 2013.

Đồng thời, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai một số chính sách hỗ trợ người trồng rừng như hỗ trợ chi phí, nhân công trồng và chăm sóc rừng sản xuất năm thứ nhất và năm thứ hai cho tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tham gia trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chủ rừng sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/ha rừng trồng. Đối với diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng/ha, công bảo vệ là 170.000 đồng/ha, khoán bảo vệ từ năm thứ hai trở đi là 200.000 đồng/ha. Đối với rừng sản xuất sẽ được hỗ trợ cây con giống tương đương 4 triệu đồng/ha, khảo sát thiết kế lập hồ sơ là 50.000 đồng/ha… Trong năm 2013, tỉnh Bắc Kạn sẽ triển khai thêm một số chính sách mới nhằm hỗ trợ cho công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Lào Cai vừa có kế hoạch phấn đấu trồng mới 5.900 ha rừng trong năm 2013, trong đó 5.560 ha rừng sản xuất, 340 ha rừng phòng hộ. Việc chuẩn bị cây giống, hạt giống tỉnh Lào Cai đã triển khai sớm đảm bảo đúng kế hoạch, đã gieo ươm được hơn 1.200 vạn cây giống các loại (mỡ, keo, quế, sa mộc, lát, táo mèo), đủ giống cho kế hoạch trồng rừng mới năm 2013.

Ngành chức năng của tỉnh và các địa phương đã thực hiện khảo sát thiết kế trồng rừng tập trung được hơn 2.000 ha (đạt 34,3% kế hoạch). Hiện các địa phương đang tích cực phát dọn thực bì, làm đất và đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2013.

Cùng với công tác trồng rừng, công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng được tỉnh Lào Cai chú trọng làm tốt, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm tăng cường bám địa bàn được phân công phụ trách để phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở.

Thời điểm này, toàn tỉnh Bắc Giang trồng được 1.343 ha rừng và cây phân tán, đạt hơn 30% kế hoạch năm 2013. Trong đó, diện tích rừng trồng là 1.083 ha, cây phân tán gần 260 ha.

Bên cạnh đó, ngành lâm nghiệp và chính quyền các huyện đã chủ động triển khai nhanh, chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị cây giống, phân bón, kỹ thuật và thiết kế hiện trường trồng rừng.

Minh Phương