In bài viết

Các dự án vốn ODA thuộc nguồn vốn đầu tư công

(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4 đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, các dự án vốn ODA (vay WB, ADB, AFD, KfW, JICA) có thuộc dự án vốn Nhà nước ngoài ngân sách không và có được phân cấp thẩm định theo Quyết định 2966/QĐ-BCT không?

08/08/2018 10:02

Về vấn đề này, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương trả lời như sau:

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2966/QĐ-BCT ngày 31/7/2017, trong đó phân cấp cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam tự tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng, các bước thiết kế (bao gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước, thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước), dự toán xây dựng đối với dự án chuyên ngành điện nhóm B, nhóm C có công trình xây dựng từ cấp II trở xuống do Tập đoàn/Tổng công ty thuộc Tập đoàn quyết định đầu tư sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách theo quy định tại Điểm 3, Khoản 4 và Khoản 10, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các dự án sử dụng vốn ODA (như vay WB, ADB, AfD, KfW, JICA) thuộc nguồn vốn đầu tư công, không thuộc vốn nhà nước ngoài ngân sách.

Vì vậy, phân cấp thẩm định các dự án này không được thực hiện theo Quyết định số 2966/QĐ-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương.

Chinhphu.vn