In bài viết

Các gói chính sách hỗ trợ người lao động tại tỉnh Bình Dương

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Phan Chí Thân (tỉnh Bình Dương), địa phương có 3 lần hỗ trợ người dân thất nghiệp, tuy nhiên ông chỉ nhận được 300.000 đồng. Ông Thân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét về trường hợp của ông.

24/10/2021 09:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Căn cứ Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 1/7/2021 của Chính phủ quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương đã ban hành các gói chính sách hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 như: Hỗ trợ cho người lao động tiền thuê trọ (Nghị quyết 04/NQ-HĐND), hỗ trợ lương thực, thực phẩm (Quyết định 12/QĐ-UBND) và hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (Quyết định 09/QĐ-UBND).

Do nội dung phản ánh của ông không nêu rõ ông thuộc nhóm đối tượng nào so với các gói hỗ trợ chính sách nêu trên. Đề nghị ông liên hệ UBND phường Vĩnh Tân hoặc đường dây nóng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được tư vấn cụ thể.     

Chinhphu.vn