In bài viết

Các môn thi không phải nộp lại đề thi

(Chinhphu.vn) – Thí sinh Nguyễn Hằng (hangscgn@...) đề nghị giải đáp về quy định thu lại đề các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

11/04/2017 07:02
Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định, thí sinh không phải nộp lại đề thi, giấy nháp đối với môn thi thành phần cuối cùng của mình là Sinh học, Giáo dục công dân (đối với thí sinh THPT) hoặc Sinh học, Địa lý (đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Thí sinh không phải nộp đề thi, giấy nháp đối với các bài thi Toán, Ngoại ngữ.

Với môn Ngữ văn, thí sinh có thể mang đề thi ra ngoài nếu ngồi trong phòng thi đến hết giờ làm bài.

Chinhphu.vn