In bài viết

Các trường hợp con liệt sĩ được nhận trợ cấp tuất hằng tháng

(Chinhphu.vn) – Mẹ của bà Phan Thị Vân (tỉnh Quảng Trị) năm nay 60 tuổi, có bố mẹ đều là liệt sĩ, nay mẹ bà bị bệnh dẫn đến khuyết tật 71%. Bà Vân hỏi, mẹ của bà được hưởng những khoản trợ cấp gì? Mức trợ cấp hằng tháng là bao nhiêu? Thủ tục như thế nào?

04/12/2023 14:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo Điều 16 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, con liệt sĩ được nhận trợ cấp tuất hằng tháng trong những trường hợp sau đây:

- Cha đẻ, mẹ đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người có công nuôi liệt sĩ; trường hợp có nhiều liệt sĩ thì theo các mức thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên;

- Vợ hoặc chồng liệt sĩ.

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ quy định tại Khoản 3 Điều này sống cô đơn, con liệt sĩ quy định tại Khoản 3 Điều này mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

Như vậy, để được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cho con liệt sĩ từ đủ 18 tuổi trở lên thì mẹ của bà cần thuộc đối tượng "bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng" để đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn