In bài viết

Các trường hợp được giải quyết trợ cấp mai táng

(Chinhphu.vn) – Bà Lê Tú Uyên (Ninh Bình) hỏi: Người hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ có được trợ cấp mai táng khi từ trần không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

02/12/2016 11:02

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 66 Luật BHXH năm 2014, những người sau đây chết, hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

- Người lao động quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Luật này đang đóng BHXH hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên.

- Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

Như vậy, người hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ 31/12/1960 trở về trước mà không thuộc đối tượng nêu trên thì khi từ trần không được hưởng trợ cấp mai táng theo Luật BHXH.

Chinhphu.vn