In bài viết

Các trường hợp không phải thi tuyển công chức, viên chức

(Chinhphu.vn) - Ông Lý Văn Tâm (Phú Yên) ký hợp đồng thử việc 2 tháng, hưởng 80% lương tại Phòng Văn hóa – Thông tin từ ngày 15/8/2011. Từ ngày 15/11/2011 đến nay, ông làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hưởng 100% lương, có đóng các loại bảo hiểm và thuộc diện chờ thi viên chức.

27/04/2017 09:20
Ông Tâm có trình độ đào tạo đại học, trong quá trình công tác, năm 2012 ông hoàn thành tốt nhiệm vụ và 4 năm liền từ 2013 – 2016 là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ông Tâm hỏi, trường hợp của ông có được tuyển dụng viên chức không phải qua thi tuyển không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Lý Văn Tâm như sau:

Theo ông Lý Văn Tâm phản ánh, từ ngày 15/11/2011, ông làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, có đóng BHXH bắt buộc tại Phòng Văn hóa-Thông tin, là cơ quan chuyên môn của UBND huyện. Ông Tâm có trình độ đào tạo đại học. Trong quá trình công tác, năm 2012 hoàn thành tốt nhiệm vụ và 4 năm liền từ 2013 – 2016 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Điều kiện có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng đáp ứng ngay được yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng là một trong những điều kiện cần thiết để có thể được xem xét tuyển dụng không qua thi tuyển.

Kinh nghiệm công tác, vị trí việc làm hiện nay của ông Tâm tại Phòng Văn hóa -Thông tin, có thể phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng là công chức Phòng Văn hóa – Thông tin huyện; hoặc viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành văn hóa - thông tin. Bởi vậy, ông cần cập nhật điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức và điều kiện, tiêu chuẩn đặc cách tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức.   

Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

Điểm c, Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định, căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Khoản 1, Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 5 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định, điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển như sau:

Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn:

- Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 5 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách viên chức

Theo Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ, về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, được hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV, căn cứ nhu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đối với các trường hợp sau:

- Người có kinh nghiệm công tác hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này.

- Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống.

Đề nghị ông Lý Văn Tâm đối chiếu các quy định nêu trên với trường hợp cụ thể của mình để rõ.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.