In bài viết

Các văn bản QPPL do Bộ KH&CN chủ trì xây dựng được tìm thấy dễ dàng trên Cổng TTĐT Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ KH&CN chủ trì xây dựng, sau khi được Chính phủ ban hành thường được tìm thấy dễ dàng trên Cổng TTĐT Chính phủ.

17/08/2023 08:18
Các văn bản QPPL do Bộ KH&CN chủ trì xây dựng được tìm thấy dễ dàng trên Cổng TTĐT Chính phủ - Ảnh 1.

Các văn bản QPPL do Bộ KH&CN chủ trì xây dựng được tìm thấy dễ dàng trên Cổng TTĐT Chính phủ

Vừa qua, Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Cổng Thông tin điện tử các bộ, ngành năm 2023 do Cổng TTĐT Chính phủ chủ trì tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh các ý kiến phát biểu trực tiếp, Hội nghị đã nhận được nhiều tham luận của các bộ, ngành. Cổng TTĐT Chính phủ xin trân trọng giới thiệu nội dung tham luận của Bộ KH&CN về "Tính cần thiết phải ban hành Quy chế phối hợp giữa Cổng TTĐT Chính phủ với Cổng TTĐT các bộ, nghành".

Theo quy định tại Điều 28 Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Cổng TTĐT của cơ quan nhà được phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: Bảo đảm cho tổ chức, cá nhân truy nhập thuận tiện; hỗ trợ tổ chức, cá nhân truy nhập và sử dụng các biểu mẫu trên Cổng TTĐT (nếu có); bảo đảm tính chính xác và sự thống nhất về nội dung của thông tin trên Cổng TTĐT; cập nhật thường xuyên và kịp thời thông tin trên Cổng TTĐT; và thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

Hơn nữa, các thông tin chủ yếu phải bắt buộc đăng tải trên Cổng TTĐT của cơ quan nhà nước bao gồm: Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đó và của từng đơn vị trực thuộc; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản pháp luật có liên quan; quy trình, thủ tục hành chính được thực hiện bởi các đơn vị trực thuộc, tên của người chịu trách nhiệm trong từng khâu thực hiện quy trình, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính; thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành; danh mục địa chỉ thư điện tử chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền; thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; danh mục các hoạt động trên môi trường mạng đang được cơ quan đó thực hiện theo quy định; mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân.

Để đảm bảo thực hiện việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng một cách thống nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 (thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011). 

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, Cổng TTĐT của cơ quan nhà nước phải bảo đảm cung cấp thông tin theo quy định tại Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ KH&CN nhận thấy một số điểm bất cập.

Thứ nhất, việc phối hợp trao đổi giữa Cổng TTĐT Chính phủ với Cổng TTĐT Bộ KH&CN chưa có văn bản quy định, hướng dẫn phối hợp cụ thể. Các thông tin thường là do tự cá nhân khai thác và không có sự phối hợp đầu mối cụ thể, thông suốt. Đây là một bất cập trong công tác truyền thông các sự kiện khoa học và công nghệ trên Cổng TTĐT.

Thứ hai, việc cung cấp thông tin văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (từ khâu lấy ý kiến đối với các dự thảo văn bản đến khâu đăng công báo và đăng tải trên hệ thống quy phạm pháp luật) phối hợp chưa được hiệu quả, thiếu quy định đăng tải kịp thời, thiếu sự đồng bộ. 

Các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ KH&CN chủ trì xây dựng, sau khi được Chính phủ ban hành thường rất khó khăn để tìm kiếm trong mục Văn bản pháp quy trên Cổng TTĐT của Bộ, nhưng lại tìm thấy dễ dàng trên Cổng TTĐT Chính phủ. Đây là một bất cập trong công tác phối hợp phát hành, đăng tải cung cấp thông tin văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng TTĐT.

Thứ ba, việc cung cấp thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay theo quy định của Luật Công nghệ thông tin, Luật Tiếp cận thông tin chưa được hiệu quả. 

Mặc dù các thông tin nhà thầu, chủ đầu tư đều được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhưng chưa được kết nối, chia sẻ với Cổng TTĐT các bộ, ngành. Đây là một bất cập trong công tác thông tin về đầu tư, đấu thầu và mua sắm công. 

Với những bất cập này, Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ KH&CN kiến nghị, đề xuất ban hành Quy chế phối hợp giữa Cổng TTĐT Chính phủ với Cổng TTĐT các bộ, ngành giúp công tác truyền thông, thông tin văn bản quy phạm pháp luật, cũng như công tác cung cấp, trao đổi, thu thập, chia sẻ thông tin giữa Cổng TTĐT Chính phủ với Cổng TTĐT các bộ, ngành phối hợp hiệu quả, hoạt động thông suốt./.