In bài viết

Cách thức xét điểm các môn thi tổ hợp

(Chinhphu.vn) - Thí sinh Lê Huyền My hỏi, sau khi có điểm thi, nếu như muốn xét vào ngành mình chọn thì sẽ lấy điểm môn tổ hợp cộng với điểm Văn, Toán, tiếng Anh hay là lấy điểm một bài trong tổ hợp cộng với Văn, Toán, tiếng Anh để tính điểm?

11/04/2017 16:02
Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, thí sinh phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường đại học, cao đẳng.

Ví dụ: một ngành của một trường đại học xét tuyển các tổ hợp như sau: Tổ hợp A00 (gồm các môn Toán, Vật lí, Hóa); tổ hợp A01(gồm các môn Toán, Vật lí, Anh văn); Tổ hợp D01 (gồm các môn Toán, Ngữ văn, Anh văn). Ngoài phải có điểm các bài thi môn Toán (tổ hợp A00) phải có điểm của 2 môn thi thành phần của bài thi Khoa học tự nhiên là Vật lí và Hóa; tương tự như vậy, đối với tổ hợp A01: Gồm có điểm của các bài thi môn Toán, điểm bài thi môn Anh văn và điểm của môn thi thành phần của bài thi Khoa học tự nhiên là Vật lí; Tổ hợp D01 gồm điểm của các bài thi môn Toán, bài thi môn Ngữ văn và bài thi môn Anh văn.  

Chinhphu.vn