In bài viết

Cách tính lương hưu khi tham gia BHXH trước 1/1/1995

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Quý là giáo viên cơ sở giáo dục công lập, tham gia BHXH từ tháng 9/1983 đến nay. Tháng 9/2015 bà đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Bà Quý hỏi, trường hợp của bà được tính lương hưu theo bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối hay của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu?

30/01/2015 08:02

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Quý như sau:

Khoản 1, Điều 58 Luật BHXH số 71/2006/QH11 (còn hiệu lực đến ngày 31/12/2015) quy định, mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995 như sau:

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Bà Nguyễn Thị Quý là giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập, tham gia đóng BHXH từ tháng 9/1983 (trước ngày 1/1/1995), thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này.

Thời điểm bà Quý đủ tuổi nghỉ hưu là tháng 9/2015, trong thời gian còn hiệu lực của Luật BHXH số 71/2006/QH11. Áp dụng quy định tại khoản 1, Điều 58 Luật BHXH số 71/2006/QH11, bà Quý được tính hưởng lương hưu theo bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật