In bài viết

Cách tính mức hỗ trợ người phải cách ly y tế

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Đức Ninh (Quảng Ninh) là F1, cách ly tại nhà 7 ngày (23-30/12/2021). Hết thời gian cách ly, ông làm đề nghị hỗ trợ và ngày 27/1/2022, ông nhận được số tiền 320.000 đồng. Ông Ninh hỏi, số tiền ông được nhận có đúng không?

28/03/2022 07:02

UBND phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 26/12/2021, UBND phường Yên Giang ban hành Quyết định số 349/QĐ-UBND phê duyệt trường hợp cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19 đối với ông Lê Đức Ninh, trong đó có nội dung:

Tổng thời gian thực hiện biện pháp cách ly y tế đủ 7 ngày kể từ ngày 23/12/2021 (ngày tiếp xúc với F0).

Thời gian bắt đầu áp dụng biện pháp cách ly: Từ ngày 26/12/2021 đến ngày 30/12/2021 (ngày 26/12/2021 là ngày F0 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính đồng thời là ngày áp dụng biện pháp cách ly đối với F1 là ông Lê Đức Ninh).

Ông Lê Đức Ninh được xác định cách ly thực tế tại nhà là 4 ngày. Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, số tiền hỗ trợ là 80.000 đồng/người/ngày x 4 ngày = 320.000 đồng. Việc hỗ trợ cho ông Lê Đức Ninh với số tiền 320.000 đồng là đúng quy định.

Đồng thời, trong thời gian niêm yết công khai, UBND phường Yên Giang không nhận được ý kiến, kiến nghị của người dân về đối tượng thụ hưởng, mức thụ hưởng.

Chinhphu.vn