In bài viết

Cách tính ngày đi đường khi nghỉ phép về thăm quê

(Chinhphu.vn) – Bà Lương Thị Vân Anh làm việc tại TP. Phan Rang -Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Bà nghỉ phép về thăm quê tại TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan tính cả ngày đi và về là 1 ngày, trong khi đó thời gian đi và về của bà là 4 ngày đi xe ô tô.

27/12/2018 07:02

Bà Vân Anh hỏi, cơ quan của tính ngày đi đường như vậy có đúng không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Vân Anh hỏi như sau:

Khoản 4, Điều 111 Bộ luật Lao động quy định, khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm.

Theo đó, khi người đi nghỉ phép năm có thời gian đi đường cả đi và về từ 2 ngày trở xuống thì số ngày đi đường đó nằm trong số ngày nghỉ phép theo quy định, không được tính thêm thời gian đi đường.

Nếu đi nghỉ phép năm bằng phương tiện ô tô, tàu thủy, tàu hỏa mà số ngày cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp bà Lương Thị Vân Anh công tác tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận nghỉ phép năm thăm quê ở TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Phương tiện chiều đi và chiều về bằng ô tô (đường bộ). Thời gian cả đi và về hết 4 ngày, thì kể từ ngày thứ 3 bà Vân Anh bắt đầu được tính ngày đi đường.

Như vậy, bà Vân Anh được tính thêm 2 ngày đi đường (ngoài ngày nghỉ phép hàng năm) cho các ngày đi đường từ ngày thứ 3 đến hết ngày thứ 4 mới đúng quy định. Ngày đi đường chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm.

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.