In bài viết

Cách tính ngày nghỉ phép khi chấm dứt hợp đồng lao động

(Chinhphu.vn) – Người lao động tại Công ty TNHH Blue Music (TPHCM) được nghỉ phép 20 ngày/năm. Vừa qua, Công ty có trường hợp người lao động trong 6 tháng đầu năm 2019 đã nghỉ hết 20 ngày phép của cả năm, sau đó người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

22/07/2020 07:02

Công ty hỏi, công ty chỉ tính người lao động nghỉ 10 ngày phép năm, 10 ngày nghỉ còn lại tính là nghỉ không hưởng lương, như vậy có được không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điều 111 Bộ luật Lao động 2012 về nghỉ hằng năm thì người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động là 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động về hướng dẫn cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm như sau:

Lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 1 đơn vị.

Do Công ty không nêu rõ người lao động đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đó có thâm niên làm việc hay không nên không thể tính chính xác số ngày nghỉ hằng năm của người đó.

Trường hợp xác định được số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm việc không đủ năm thì số ngày đã nghỉ quá quy định (= tổng số ngày đã nghỉ - số ngày được nghỉ theo quy định) không được tính là ngày nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Chinhphu.vn