In bài viết

Cách tính thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ thai sản

(Chinhphu.vn) – Bà Ngọc Ánh (Nghệ An) đóng BHXH liên tục, đến ngày 31/12/2022 được 4 năm thì chốt sổ. Bà dự kiến sinh con ngày 16/4/2023, vậy bà có được hưởng chế độ thai sản không?

28/03/2023 08:36

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Tại Khoản 4 Điều 31 Luật BHXH quy định: Người lao động đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Trường hợp của bà, nếu sinh con vào ngày 16/4/2023, trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (được xác định từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2023), bà có 9 tháng đóng BHXH (từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022 nếu tham gia BHXH liên tục), bà đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn