In bài viết

Cách tính thời gian giữ hạng đối với giáo viên THCS

(Chinhphu.vn) - Ông Ngô Hữu Hải (Quảng Ngãi) hỏi, căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT thì thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32) hoặc tương đương đủ từ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) được tính như thế nào?

06/09/2022 07:02

Ông Hải có hợp đồng dạy học ở trường THCS công lập từ tháng 1/2013. Tháng 6/2018, sau khi thi đậu kỳ thi tuyển giáo viên, ông được xét vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32). Vậy, trừ 1 năm tập sự thì đến tháng 1/2023 ông có được xem là tương đương giữ hạng đủ từ 9 năm không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Thời gian tương đương (không kể thời gian tập sự) quy định tại Điểm k, Khoản 4, Điều 4 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT được xác định bao gồm cả thời gian ký hợp đồng lao động có đóng BHXH (theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

Như vậy, thời gian ông Ngô Hữu Hải ký hợp đồng lao động có đóng BHXH từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2018 và thời gian được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (sau khi hoàn thành chế độ tập sự và được đánh giá đạt yêu cầu) mà thời gian này ông Hải đạt tiêu chuẩn về trình độ được đào tạo của giáo viên THCS thì được tính là thời gian giữ hạng III theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT và tính đến tháng 1/2023 thì được xác định là đạt đủ 9 năm giữ hạng III.

Chinhphu.vn